SCHOLING

Om Nederland een vooraanstaand land te laten zijn, moet er veel geïnvesteerd worden in scholing en onderwijs. De overheid heeft hier verschillende subsidieregelingen voor.

ESF duurzame inzetbaarheid: Deze regeling richt zich op het duurzaam inzetten van werknemers. Duurzame werknemers zijn nu en in de toekomst gezond, inventief, productief en gemotiveerd. Bij deze regeling kunnen adviestrajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers gesubsidieerd worden.

Een voorwaarde bij deze regeling is dat het project bijdraagt aan het bevorderen van gezond, gemotiveerd en productief werken. Daarnaast moet het project gericht zijn op een of meerdere van onderstaande thema’s:

  • Gezond, veilig en vitaal werken

  • Verbeteren van de arbeidsmobiliteit
  • Leercultuur binnen de organisatie stimuleren
  • Flexibel werken

Een andere subsidieregeling is er een voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen. Het doel van deze regeling is dat werkgevers gestimuleerd worden om werkleerplaatsen aan te bieden. Voor MBO (bbl) en VMBO moet de werkgever wel een erkend leerbedrijf zijn.

Ook voor technische HBO-studenten en promovendi kan deze regeling gebruikt worden. Hiervoor moet het werk-gedeelte onderdeel vormen van de opleiding.