ENERGIE EN MILIEU

Ondernemers spelen een zeer belangrijke rol bij de overgang naar een duurzame samenleving. De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen zoals CO₂. Het teveel aan broeikasgassen verandert ons klimaat, waar we inmiddels alle gevolgen al van kunnen zien en ervaren. De temperatuur op aarde is aan het stijgen, met als gevolg dat de zeespiegel stijgt. De overheid wil deze klimaatveranderingen tegengaan en heeft hiervoor tal van subsidieregelingen om bedrijven te stimuleren om energie en milieu bewust te gaan ondernemen. Zo zijn er al subsidies voor het aanschaffen van onder andere LED verlichting, isolatie en zonnepanelen.

Hiervoor zijn landelijke subsidieregelingen, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA), milieu investeringsaftrek (MIA). Echter vaak zijn er ook lokale subsidieregelingen mogelijk. Zoals het vervangen van asbesthoudende daken voor zonnepanelen.