INNOVATIE

Voor innovatieve ondernemers liggen er vaak vele subsidiemogelijkheden. Subsidie is echter maatwerk. Per project zal dan ook bekeken moeten worden van welke subsidieregelingen gebruik gemaakt kan worden. Vaak bent u als ondernemer bewust en onbewust bezig met innovatie. U wilt immers het beste product en daarmee bent u aan het vernieuwen. Zo zijn er subsidieregelingen voor een eerste idee, ontwikkeling of voor de investeringskosten.

Binnen Nederland zijn er diverse regelingen, zoals onder andere:

WBSO: Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk.

Deze regeling zorgt voor een extra aftrek op de loonbelasting bij innovatieve werkzaamheden. Bij een WBSO beschikking mag u 32% over de eerste €350.000,- aan S&O kosten en 16% over hetgeen hierboven zit, mag u in mindering brengen op de af te dragen loonheffing. De S&O kosten bestaan uit loonkosten en overige kosten. Deze overige kosten kunnen onder andere bestaan uit kosten om een prototype te bouwen of voor speciale meetapparatuur.

Op het moment dat u iets wilt ontwikkelen en u komt hierbij een technisch probleem tegen, waarvoor u een nieuwe oplossing zoekt, dan komt u waarschijnlijk al in aanmerking voor de WBSO. De oplossing die u zoekt, moet technisch nieuwe kennis binnen uw organisatie opleveren en hoeft dus niet technisch nieuw zijn voor Nederland. Ontwikkeld u een technisch nieuw fysiek product, productieproces, technische nieuwe ICT programmatuur of technisch wetenschappelijk onderzoek? Al deze ontwikkelen komen in aanmerking voor de WBSO.

MIT: MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Deze regeling stimuleert innovatieve projecten bij het MKB over de regiogrenzen heen om aansluiting te krijgen met de topsectoren.